Przekaż nam swój 1% Fundacja Caietanus KRS 0000495898

Aktualności

Akcja promocyjna w TESCO

W najbliższy piątek (24.10.2014r) w godz. od 15.00 do 19.00 w supermarkecie Tesco przy ul. Kruszyńskiej, odbędzie się wspólna akcja promocyjna Tesco i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 3 pod nazwą TRADYCYJNA ZDROWA POLSKA ŻYWNOŚĆ .

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotują przekąski, które będzie można degustować podczas prezentacji. Akcja wpisuje się również w trwający "Rok Zawodowców". Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Akcja dodatkowo wspierana przez wolontariuszy z Fundacji Caietanus.

Szkolenie pt.:"Animacja i współpraca z wolontariuszami"

Fundacja Caietanus z Włocławka w ramach realizacji projektu pt. " Na start", dofinansowanego z dotacji uzyskanej w konkursie ogłoszonego przez toruńskie Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK pn. "Inicjuj z FIO" przeprowadziła planowane szkolenie nt. Animacji lokalnej i wolontariatu. W szkoleniu wzięły udział osoby tworzące Fundację, jak również zaproszone osoby, pochodzące z różnych środowisk, które deklarują chęć wspierania nas jako wolontariusze. Szkolenie było odpowiedzią na potrzebę, która się pojawiła na etapie tworzenia organizacji i pisania projektu ze względu
na różne doświadczenia wyniesione z pracy zawodowej, jak również przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi fundatorów oraz osób zainteresowanych współpracą. Podczas szkolenia omawiane były tematy związane z organizacją, misją, działaniami i celami organizacji.
Pozostałe tematy to: jakie są funkcje animacji lokalnej- pozytywy i trudności; wolontariat - jak można skorzystać z współpracy z wolontariuszami oraz oferta organizacji- w jaki sposób projektować następne działania.

Czytaj więcej: Szkolenie pt.:"Animacja i współpraca z wolontariuszami"

Aktualności

W dniu 22.08.2014r. uzyskaliśmy informację, iż nasz projekt pt. „Na start" został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu „Inicjuj z FIO" , który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich.


W sierpniu w ramach zebranych środków od sponsorów Fundacja wsparła organizowany przez Stowarzyszenie „Ty i Ja” wakacyjny wyjazd młodzieży z niepełnosprawnościami do Krościenka n/Dunajcem.

W lipcu przedstawiciele Fundacji wzięli udział w szkoleniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw TŁOK z Torunia, którego celem było zachęcenie różnych organizacji do wzięcia udziału w konkursie w ramach projektu „Inicjuj z FIO”, o przyznanie mikrodotacji na różnego rodzaju inicjatywy. Granty mogły pozyskiwać min. młode organizacje. Po odbyciu szkolenia i konsultacji złożyliśmy wniosek, jako młoda organizacja, na rozwój instytucji, w tym szkolenie podnoszące kompetencje organizacji.

W maju bieżącego roku Fundacja wsparła wycieczkę młodzieży niepełnosprawnej w Góry Stołowe. Dalej kontynuowano starania w celu pozyskania następnych sponsorów.

W okresie marzec, kwiecień 2014r. pozyskano pierwszych sponsorów.

5 marzec 2014 – zarejestrowanie Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Copyright (c) Fundacja Caietanus 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com

KRS 0000495898